Experten

Saldo Bitcoinów na giełdach Spadek do 23 miesięcy Niski

Veröffentlicht am

Wymiany zobaczyć ich bilanse Bitcoin spadają podczas jego stosowania w kolcach DeFi. Ilość Bitcoinów siedzących w portfelach giełdowych spadła do najniższej wartości od listopada 2018 roku. W międzyczasie liczba BTC znajdujących się w obiegu w postaci owiniętych aktywów na innych łańcuchach blokowych zwielokrotniła się ponad dziesięciokrotnie w ciągu trzech miesięcy. Ostatnie informacje o największej na […]

Experten

Chinas Finanzreserven Ansatz auf einem gefährlich niedrigen Niveau

Veröffentlicht am

Finanzexperten auf der ganzen Welt sind besorgt über die Situation in China. Landesbeamte enthüllten die finanziellen Reserven, die derzeit bei 3 Milliarden US-Dollar liegen. Allerdings verzeichnete die PBOC im Dezember 2016 über 41 Mrd. USD an Kapitalabflüssen, die die chinesische Wirtschaft betrafen. Diese Zahlen scheinen nicht zu stimmen, und es scheint, dass die chinesische Regierung […]